Η Πάλη με τον Θεό – Παύλου Ευδοκίμωφ

5,00

Αναγνωριστικό προϊόντος: 29822 Κατηγορίες: ,
Το βιβλίο αυτό του Παύλου Ευδοκίμωφ είναι ένα βιβλίο διαλόγου με τον σημερινό άνθρωπο. Δεν απευθύνεται σε ειδικούς, στους θεολόγους, ούτε μόνον στους πιστούς, ούτε ειδικά στους απίστους. (. . .) Δεν είναι πάντοτε εύκολο για τον αναγνώστη, πιστό ή μη, να συμφωνήση με τον Παύλο Ευδοκίμωφ. Είναι όμως βέβαιος ότι έχει να κάνη ένα ειλικρινή διάλογο. (. . .) Μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο αυτό είναι ένας από τους πιο καλούς καρπούς, που έδωσε ως τώρα η ορθόδοξος σκέψις και θεολογία μέσα στην προσπάθειά της να δημιουργήση αυτό που συχνά ονομάζομε «νεοπατερική σύνθεσι». Αυτή η «σύνθεσις» άρχισε να διαγράφεται ύστερα από την αναγκαστική συνάντησι σπουδαίων ορθοδόξων διανοητών και θεολόγων (Μπερντιάεφ, Μπουλγκάκωφ, Λόσκυ, Αφανάσιεφ, Φλωρόβσκυ κλπ.) με το δυτικό πνεύμα, με την πραγματικότητα του δυτικού πολιτισμού· και αυτό στον χώρο της Δύσεως. Η συνάντησις αυτή ώθησε τους ορθοδόξους να ψάξουν, να ξαναβρούν, να συνειδητοποιήσουν, να αξιοποιήσουν τον λόγο, που η ορθόδοξος Ανατολή έχει να ειπή, και να τον ειπή στην σύγχρονη γλώσσα. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)