Ερμηνεία στο “Πάτερ Ημών” 25 Μαρτίου, 2021 – Δημοσιεύτηκε σε: Ξεφυλλίστε το βιβλίο!

« Η Πνευματική Σοφία και οι Πρακτικές του Πρώιμου Χριστιανισμού
Μία Μέθοδος Προσευχής για τη Σύγχρονη Εποχή »