Σέξτος

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Οι 451 «Γνώμες» που συνθέτουν αυτή τη συλλογή αφορισμών, αποδίδονται στον «Σέξτο» (δεν σχετίζεται με τον Σέξτο τον Εμπειρικό), η πραγματική ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη.

Ιστορικά ταυτίστηκε τόσο με κάποιον φιλόσοφο Σέξτο τον Πυθαγόρειο όσο και με τον Πάπα Σέξτο ΙΙ (μία θεωρία που πλέον απορρίπτεται), στην πραγματικότητα όμως, όποιος και αν είναι ο αρχικός συγγραφέας της συγκεκριμένης συλλογής, είναι αρκετά σαφές για τους μελετητές της ότι με το πέρασμα του χρόνου εμπλουτίστηκε και ανασυντάχθηκε από διαφορετικά πρόσωπα, καθώς οι επιρροές της είναι εμφανώς ποικιλόμορφες.

Κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ. πρέπει να ήταν αρκετά διαδεδομένη ανάμεσα στους χριστιανικούς κύκλους, όπως αποδεικνύεται από κάποια σχετικά σχόλια του Ωριγένη, «φησὶ δὴ Σέξτος ἐν ταῖς Γνώμαις, βιβλίῳ φερομένῳ παρὰ πολλοῖς ὡς δοκίμῳ» [PG 13, 1257-1260]˙ «ᾗ καὶ οἱ πολλοὶ τῶν Χριστιανῶν ἀναγεγραμμένῃ ἐν ταῖς Σέξτου γνώμαις ἐντυγχάνουσιν» [PG 11, 1560].

Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά του Άγιου Μάξιμου του Ομολογητή στο πρόσωπο του Σέξτου, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «εκκλησιαστικό φιλόσοφο»: «Σημείωσαι δέ ὅτι οὔτε ἡ θεότης οὐσία ἐστί τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ οὐδέ ἕν τι τῶν εἰρημένων οὐδέ τῶν ἐναντίων αὐτοῖς˙ διό οὐδέν αὐτῶν ἐστιν. Οὐ γάρ ἐστι ταῦτα οὐσία αὐτοῦ, ἀλλά δόξα περί αὐτόν. Οὕτω καί Σέξτος ὁ ἐκκλησιαστικός φιλόσοφος εἶπε, καί ὁ Θεολόγος Γρηγόριος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Θεολογικῶν αὐτοῦ, ὡς οὔτε ἡ θεότης, οὔτε τό ἀγέννητον, οὔτε ἡ πατρότης οὐσίαν σημαίνουσι Θεοῦ» [PG 4, 429].