Μία Μέθοδος Προσευχής για τη Σύγχρονη Εποχή 25 Μαρτίου, 2021 – Δημοσιεύτηκε σε: Μη κατηγοριοποιημένο